sbet303

sbet303

June 07 2022#עו"ד אייל בסרגליק

עו”ד אייל בסרגליק ושותפו עו”ד גל שרטוב הציגו בדיקת פוליגרף שהוכיחה כי מנהל חברת הסייבר נמצא דובר אמת . לאחרונה עלתה לכותרות פרשה של שחיתות שלטונית לכאור...

Cfao2 min read

November 03 2018#אריאל רוט

התלכדו: עו”ד אריאל רוט ועו”ד עמית חדד הקימו משרד חדש הכירו את הפירמה החדשה של עו”ד אריאל רוט ועו”ד עמית חדד. מהפרקליטים המובילים והמשפיעים, עובדים ביחד....

Cfao3 min read